c o n t a a b o u t
2D - 3D
objects set, 2013
DSC0047s
s t u d i
DSC0035s
DSC0039s
DSC0038s
 Copyright Fabricia Chang 2015
p r o j e
v i s u a
e x h i b
s t u d i p r o j e v i s u a e x h i b